Zarządzenie nr 33/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach z dnia 12 października 2016 r.

           

Zarządzenie  nr 33/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Rakoniewicach

z dnia 12 października 2016 r.

 

w sprawie cennika opłat za wynajem nieruchomości  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach.

 

            Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§1. Ustanawia się cennik opłat za wynajem nieruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Rakoniewicach, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Traci moc zarządzenie nr 29/2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie opłat za wynajem nieruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach.

§3. W dniu wejścia w życie zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w rejestrze zarządzeń.

 

 

                                                                       Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach

 

Cennik opłat za wynajem nieruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach

 

§ 1. Opłata za wynajem sali gimnastycznej indywidualnie lub dla grup do 15 osób (w tym korzystanie
z toalety) wynosi:

a)      45 zł netto + VAT za jedną godzinę bez korzystania z natrysków,

b)      60 zł netto + VAT za jedną godzinę z korzystaniem z natrysków.

 

§ 2. Opłata za wynajem sal lekcyjnych indywidualnie lub dla grup do 15 osób (w tym korzystanie z toalety) wynosi:

a)      30 zł netto + VAT za jedną godzinę bez korzystania z pomocy dydaktycznych szkoły,

b)      40 zł netto + VAT z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych szkoły.

 

§ 3. Opłata za wynajem sal multimedialnych indywidualnie lub dla grup do 15 osób wynosi 50 zł netto + VAT za jedną godzinę.

 

§ 4. Opłata za wynajem sal językowych indywidualnie lub dla grup do 15 osób wynosi 60 zł netto + VAT
za jedną godzinę.

 

§ 5. Opłata za wynajem pozostałych sal rekreacyjno-sportowych indywidualnie lub dla grup do 15 osób wynosi 30 zł netto + VAT za jedną godzinę.

 

§ 6. Opłata za wynajem boiska szkolnego wynosi 20 zł netto + VAT za jedną godzinę.

 

§ 7. Opłata za umieszczenie masztu na budynku szkoły wynosi 200 zł netto + VAT za jeden miesiąc.

 

§ 8. Jedną godziną jest godzina lekcyjna, czyli 45 minut.

 

§ 9. Osoby chętne do korzystania z wynajmu pomieszczeń zobowiązane są do kontaktu z sekretariatem szkoły.

 

§ 10. 1.Szczegółowe warunki najmu określa umowa najmu.

2.Osoby wynajmujące nieruchomości są zobowiązane do dokonania zapłaty w terminie zawartym w umowie najmu.

3.W przypadku jednorazowego wynajmu sali gimnastycznej osoba wynajmująca zobowiązana jest do uiszczenia opłaty na konto Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach nr 68 9081 0006 0020 4121 2000 0001 i okazania go w dniu wynajmu osobie sprawującej nadzór nad salą.

 

Dodano: 12.10.2016 / Autor: administrator>> Zobacz wszystkie artykuły.Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego
ul. Nowotomyska 1, 62-067 Rakoniewice

projekt i wrdożenie: amrstudio.pl