Zarządzenie nr 46/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach

 

Zarządzenie  nr 46/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Rakoniewicach

z dnia 22 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zmiany cennika opłat za wynajem nieruchomości  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach.

 

            Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§1. W cenniku opłat za wynajem nieruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego cennika opłat za wynajem nieruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach, wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 7 otrzymuje brzmienie: ”§ 7. Opłata za umieszczenie masztu na budynku szkoły oraz za wynajem sklepiku szkolnego wynosi 200 zł netto + VAT za jeden miesiąc.”

2)      § 8 otrzymuje brzmienie: ”§ 8. Jedną godziną jest godzina zegarowa, czyli 60 minut.”

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w rejestrze zarządzeń.

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

Dodano: 22.12.2016 / Autor: administrator>> Zobacz wszystkie artykuły.Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego
ul. Nowotomyska 1, 62-067 Rakoniewice

projekt i wrdożenie: amrstudio.pl