Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach

Zarządzenie  nr 3/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Rakoniewicach

z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

w sprawie zmiany cennika opłat za wynajem nieruchomości i ruchomości  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach.

 

            Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§1. W cenniku opłat za wynajem nieruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego cennika opłat za wynajem nieruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach, wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 5 otrzymuje brzmienie: ”§ 7. Opłata za wynajem łóżka wynosi 7 zł netto + VAT za jedną dobę.

2)      § 6  otrzymuje brzmienie: ”§ 6. Opłata za wynajem jednego kompletu pościeli 11 zł netto + VAT.    Opłata uiszczana jednorazowo.

3)      § 7a – uchylony.

4)      Zmienia się jednostki redakcyjne Zarządzenia w ten sposób, że dotychczasowy

        § 5 staje się § 7, § 6 staje się § 8, § 7 staje się § 9, § 8 staje się § 10,  § 9 staje się § 11,
        § 10 staje  się § 12.

 

 

Dodano: 26.01.2017 / Autor: administrator>> Zobacz wszystkie artykuły.Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego
ul. Nowotomyska 1, 62-067 Rakoniewice

projekt i wrdożenie: amrstudio.pl