Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach

Zarządzenie  nr 4/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Rakoniewicach

z dnia 27 stycznia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego cennika opłat za wynajem nieruchomości 
i ruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach.

 

§1. Ogłasza się w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia tekst jednolity cennika opłat za wynajem nieruchomości i ruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach, stanowiącego  załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie cennika opłat za wynajem nieruchomości i ruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach, uwzględniający zmiany wprowadzone:

1)      Zarządzeniem nr 3/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany cennika opłat za wynajem nieruchomości i ruchomości  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach.

§2. W dniu wejścia w życie Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w rejestrze zarządzeń.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach

 

Cennik opłat za wynajem nieruchomości i ruchomości Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach (tekst jednolity)

 

§ 1. Opłata za wynajem sali gimnastycznej indywidualnie lub dla grup do 15 osób (w tym korzystanie z toalety) wynosi:

a)      45 zł netto + VAT za jedną godzinę bez korzystania z natrysków,

b)      60 zł netto + VAT za jedną godzinę z korzystaniem z natrysków.

 

§ 2. Opłata za wynajem sal lekcyjnych indywidualnie lub dla grup do 15 osób (w tym korzystanie z toalety) wynosi:

a)      30 zł netto + VAT za jedną godzinę bez korzystania z pomocy dydaktycznych szkoły,

b)      40 zł netto + VAT z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych szkoły.

 

§ 3. Opłata za wynajem sal multimedialnych indywidualnie lub dla grup do 15 osób wynosi 50 zł netto + VAT za jedną godzinę.

 

§ 4. Opłata za wynajem sal językowych indywidualnie lub dla grup do 15 osób wynosi 60 zł netto + VAT za jedną godzinę.

 

§ 5. Opłata za wynajem łóżka wynosi 7 zł netto + VAT za jedną dobę.

 

§ 6. Opłata za wynajem jednego kompletu pościeli 11 zł netto + VAT. Opłata uiszczana jednorazowo.

 

§ 7.Opłata za wynajem pozostałych sal rekreacyjno-sportowych indywidualnie lub dla grup do 15 osób wynosi 30 zł netto + VAT za jedną godzinę.

 

§ 8. Opłata za wynajem boiska szkolnego wynosi 20 zł netto + VAT za jedną godzinę.

 

§ 9. Opłata za umieszczenie masztu na budynku szkoły oraz za wynajem sklepiku szkolnego wynosi 200 zł netto + VAT za jeden miesiąc.

 

 

§ 10. Jedną godziną jest godzina zegarowa, czyli 60 minut.

 

§ 11. Osoby chętne do korzystania z wynajmu pomieszczeń zobowiązane są do kontaktu z sekretariatem szkoły.

 

§ 12. 1.Szczegółowe warunki najmu określa umowa najmu.

2.Osoby wynajmujące nieruchomości są zobowiązane do dokonania zapłaty w terminie zawartym w umowie najmu.

3.W przypadku jednorazowego wynajmu sali gimnastycznej osoba wynajmująca zobowiązana jest do uiszczenia opłaty na konto Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach nr 68 9081 0006 0020 4121 2000 0001 i okazania go w dniu wynajmu osobie sprawującej nadzór nad salą.

 

Dodano: 27.01.2017 / Autor: administrator>> Zobacz wszystkie artykuły.Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego
ul. Nowotomyska 1, 62-067 Rakoniewice

projekt i wrdożenie: amrstudio.pl