Organizacja roku szkolnego


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

3.

Ferie zimowe

30 stycznia-12luty 2017 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwiecień 2017 r.

5.

Egzamin gimnazjalny:
Część humanistyczna
Część matematyczno - przyrodnicza
Język obcy nowożytny


19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

7.

Egzamin gimnazjalny:
Część humanistyczna
Część matematyczno - przyrodnicza
Język obcy nowożytny

19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2016 r.
21 kwietnia 2016 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2017 r.

8.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.


Propozycja dodatkowo wolnych dni od zajęć dydaktycznych:
w Szkole Podstawowej
31 październik 2016 r.
22 grudnia 2016 r. (Jasełka i spotkania opłatkowe w klasach)
21 kwietnia 2017 r. - Egzaminy kl. III
02 maj 2017r.
16 czerwca 2017 r.

w Gimnazjum
31 październik 2016 r.
22 grudnia 2016 r. (Jasełka i spotkania opłatkowe w klasach)
19-21 kwietnia 2017 r. - Egzaminy kl. III
02 maj 2017 r.
16 czerwca 2017 r.TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

termin

godziny

cel spotkania

1.

28.09.2016 r.

17:00

Zebranie ogólne. Spotkania z wychowawcami w klasach.

2.

09.11.2016 r.

od 18:00 do 19:30

Informacja o ocenach i postępach uczniów-spotkanie z wychowawcami. Konsultacje z nauczycielami uczącymi.

3.

14.12.2016 r.

od 18:00 do 19:30

Informacja o ocenach i postępach uczniów oraz zagrożeniach oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania-spotkanie z wychowawcami. Konsultacje z nauczycielami uczącymi.

4.

18.01.2017 r.

od 18:00 do 19:30

Wywiadówka i podsumowanie I semestru. Konsultacje z nauczycielami uczącymi.

5.

15.03.2017 r.

od 18:00 do 19:30

Informacja o ocenach i postępach uczniów-spotkanie z wychowawcami. Konsultacje z nauczycielami uczącymi.

6.

17.05.2017 r.

od 18:00 do 19:30

Informacja o ocenach i postępach uczniów oraz zagrożeniach oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania-spotkanie z wychowawcami. Konsultacje z nauczycielami uczącymi.


Dodatkowo odbędzie się jeszcze zebranie rodziców:
1. uczniów klas VI
- w celu omówienia wyników sprawdzianu próbnego
2. uczniów klas III gimnazjum
- w celu omówienia wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego
- spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych powiatu wolsztyńskiego i grodziskiego (luty/marzec)

Szczegółowe informacje na temat tych spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

Daty zakończenia semestrów:
- I semestr - 13 stycznia 2017 r.
- II semestr - 23 czerwca 2017 r.

Ważne terminy:
13 grudnia 2016 r. - propozycje ocen niedostatecznych i nagannego zachowania
13 stycznia 2017 r. - wystawienie ocen semestralnych
17 stycznia 2017 r. - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
17 maja 2017 r. - propozycje niedostatecznych ocen końcoworocznych i nagannego zachowania
13 czerwca 2017 r. - wystawienie ocen końcoworocznych
14 czerwca 2017 r. - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
08-12 maja 2017 r. - tydzień wycieczek


Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego
ul. Nowotomyska 1, 62-067 Rakoniewice

projekt i wrdożenie: amrstudio.pl